Root Cause

דותן ואורי מדברים על בעיות אבטחה, בעיות פרודקשן, בעיות הנדסה ובכלל - בעיות.
איך ללמוד מטעויות ואיך לעבוד נכון ברמת הפרט והארגון